BG EN RU

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Интернет-сайт (уеб-сайт) www.decada-bg.com е собственост и се администрира от “Декада” ЕООД. Вие имате право да използвате този сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

Уеб-сайтът и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до: текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове. “Декада” ООД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на уеб-сайта, както и на всички публикации, материали и приложения в него.

“Декада” ЕООД Ви оправомощава да разглеждате, зареждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на Материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимките, звуците и друго мултимедийно съдържание) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни. Имате право да запазите на Ваш запаметяващ носител Материал от този уеб-сайт само при условие, че запазите всички бележки и знаци, съдържащи се в материала (документа) за авторски права и собственост.

Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, променяте (редактирате), изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на съдържанието на уеб-сайта, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този уеб-сайт, без предварително изрично писмено разрешение от “Декада” ЕООД. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от “Декада” ЕООД.

Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение “Декада” ЕООД. Фирмата ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона и всяко нарушение ще се преследва до пълното изчерпване на всички позволени от закона средства.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на уеб-сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва уеб-сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

“Декада” ЕООД прави всичко възможно да публикува полезна, сигурна, коректна и актуална информация за своите потребители, но е възможно някои от уеб-страниците да съдържат технически или грешки, породени от промени на нормативната база. “Декада” ЕООД не може да гарантира непрекъснатостта на достъпа до всички страници и си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Свободно е включването на линкове към www.decada-bg.com, както и към всички вътрешни страници и бихме се радвали, в случай че ни уведомите за това.

Уеб-страниците на www.decada-bg.com могат да съдържат банери или текстови линкове към външни сайтове, за които отговарят други лица. Линковете към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. “Декада” ЕООД не носи никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

“Декада” ЕООД си запазва правото да променя правилата и условията за ползване на www.decada-bg.com без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

За въпроси и коментари, относно уеб-сайта и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@decada-bg.com.

С използването на www.decada.bg-com, считаме, че сте запознати и приемате правилата за ползване на уеб-сайта.

За нас | Продукти | Галерия | Партньори | За контакти